อยากรู้ไหมว่าบริษัทชิปปิ้งต้องทำอะไรบ้างเมื่อเราสั่งสินค้านำเข้าจากสินค้าจากจีนการนำเข้าสินค้าจากจีน สำหรับคนที่กำลังสนใจจะนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาขายออนไลน์ ว่าขั้นตอนต่าง ๆ มีอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไรและเตรียมอะไรบ้าง หากต้องสั่งด้วยตัวเองจะต้องทำขั้นตอนทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองเลยนะ แต่ทั้งหมดนี้ yourbaobao จะรับหน้าที่นั้นแทนทุกคนเองเลยล่ะ สิ่งเราต้องทำมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนง่าย ๆ ตามที่ระบุไว้ขั้นตอนของเว็บไซต์ yourbaobao แล้วรับสินค้าที่บ้านได้เลย ! หลังจากที่เราเลือกสินค้าที่ต้องการจะซื้อรวมทั้งตรวจเช็คจำนวนที่ต้องการจะสั่งเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เรากดสั่งสินค้า บริษัทจะเตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการนำเข้าสินค้าจากจีนซึ่งประกอบไปด้วย ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration) ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L-Bill of Lading) บัญชีราคาสินค้า (Invoice) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (Import License) ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificates of Origin)  ใช้ในกรณีขอลดอัตราอากรขาเข้า เอกสารอื่น ๆ เช่น แคตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม และเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่จำเป็น เมื่อสินค้าที่สั่งซื้อจากประเทศจีนมาถึงประเทศไทย ผู้นำเข้าจะต้องติดต่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทาง แล้วนำส่งใบตราส่งสินค้าผ่านศุลกากร เพื่อใช้ปล่อยสินค้า ในส่วนนี้ yourbaobao […]