อยากรู้ไหมว่าบริษัทชิปปิ้งต้องทำอะไรบ้างเมื่อเราสั่งสินค้านำเข้าจากสินค้าจากจีน


นำเข้าสินค้าจากจีน

การนำเข้าสินค้าจากจีน สำหรับคนที่กำลังสนใจจะนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาขายออนไลน์

ว่าขั้นตอนต่าง ๆ มีอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไรและเตรียมอะไรบ้าง หากต้องสั่งด้วยตัวเองจะต้องทำขั้นตอนทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองเลยนะ แต่ทั้งหมดนี้ yourbaobao จะรับหน้าที่นั้นแทนทุกคนเองเลยล่ะ

สิ่งเราต้องทำมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนง่าย ๆ ตามที่ระบุไว้ขั้นตอนของเว็บไซต์ yourbaobao แล้วรับสินค้าที่บ้านได้เลย !

หลังจากที่เราเลือกสินค้าที่ต้องการจะซื้อรวมทั้งตรวจเช็คจำนวนที่ต้องการจะสั่งเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เรากดสั่งสินค้า บริษัทจะเตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการนำเข้าสินค้าจากจีนซึ่งประกอบไปด้วย

ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration)

ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L-Bill of Lading)

บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)

ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (Import License)

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificates of Origin)  ใช้ในกรณีขอลดอัตราอากรขาเข้า

เอกสารอื่น ๆ เช่น แคตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม

และเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่จำเป็น

เมื่อสินค้าที่สั่งซื้อจากประเทศจีนมาถึงประเทศไทย ผู้นำเข้าจะต้องติดต่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทาง แล้วนำส่งใบตราส่งสินค้าผ่านศุลกากร เพื่อใช้ปล่อยสินค้า ในส่วนนี้ yourbaobao จะดำเนินการจัดการให้ทุกท่านทุกขั้นตอน ตามนี้คือ ยื่นเอกสารสำคัญในการขนสินค้าขาเข้า ดังที่กล่าวไว้เบื้องต้น

ข้อมูลใจะถูกส่งเข้าระบบศุลกากร ยื่นใบขนส่งสินค้าขาเข้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทางศุลกากรตรวจสอบ เพื่อนำเข้าสินค้า เมื่อข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ศุลกากรก็จะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้เราแล้ว

โดยใบขนส่งสินค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทก็คือ

1. ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ ซึ่งสามารถนำไปชำระภาษีอากรและวางประกันได้ทันที

2. ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ ซึ่งต้องนำปติดต่อกับหน่วยงานประเมินก่อนนำเข้าและเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะกลายเป็นประเภทที่ 1 ด้านบนนั่นเอง

เมื่อชำระภาษีอากรเรียบร้อย ในส่วนของเงื่อนไขการเสียภาษีอากรนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการเช็คข้อมูลสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งสามารถชำระภาษีอากรได้ 3 ช่องทางคือ ผ่านกรมศุลกากรโดยตรง

ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางธนาคารก็ได้ตามความสะดวกเลย เมื่อขั้นตอนทั้งหมดนี้ครบเรียบร้อยแล้วสถานีถัดไปนั้นก็คือที่อยู่ที่ทุกคนระบุ ไว้ในการสั่งสินค้านั่นเอง

ดูแล้วมีรายละเอียดเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะ นี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไม yourbaobao ถึงต้องพร้อมให้บริการทุก ๆ คนที่ต้องการสั่งนำเข้าสินค้าจีนค้าจากจีน เพราะเรารู้ดีว่าลูกค้าของเราทุกคนจะได้รับความสะดวกสบายที่สุดยังไงล่ะ ฉะนั้นเรื่องการจัดการที่ยุ่งยากข้างบนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา แล้วรอรับพัสดุที่บ้านได้เลย